Borgerrådgiverens egen drift-undersøgelser vedrørende diskrimination


Rapporter og udtalelser offentliggøres efterhånden, som undersøgelserne afsluttes.

2014

Doc2mail og tilgængelighed for synshandicappede og svage læsere, Kultur- og Fritidsforvaltningen

Læs Borgerrådgiverens brev af 14. august 2014

Læs det afsluttende brev, PDF

Læs om indsatsen for tilgængelighed i Kultur- og Fritidsforvaltningen, PDF


2013

Mulig diskriminmation i folkeskolen, Børne- og Ungdomsforvaltningen

Læs Borgerrådgiverens udtalelse


2012

Inspektion af handicaptilgængelighed ved offentlige kommunale toiletter, Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs den endelige rapport


2011

Mulig aldersdiskrimination i Bellahøj Svømmestadion, Kultur og Fritidsforvaltningen

Læs det afsluttende brev


Inspektion af handicaptilgængelighed i Handicapcenter København, Socialforvaltningen

Læs den endelige rapport


Mulig forskelsbehandling i Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs den endelige rapportLæs Borgerrådgiverens afsluttende brev


Inspektion af handicaptilgængelighed i Østerbrohuset, Kultur- og Fritidsforvaltningen
Iværksat


2010

Inspektion af handicaptilgængelighed i Grøndalscentret, Kultur- og Fritidsforvaltningen

Læs den endelig rapport

Tilgængelighed på kommunens hjemmeside (synshandicappede), alle forvaltninger

Læs den endelige rapport
Læs opfølgningsrapporten

2009

Inspektion af handicaptilgængelighed i Vesterbro Svømmehal, Kultur- og Fritidsforvaltningen

Læs den endelige rapport
Læs opfølgningsrapporten her.

Diskrimination i de københavnske folkeskoler, Børne- og Ungomsforvaltningen

Læs den endelige rapport
Læs opfølgningsrapporten her.


2008

Inspektion af handicaptilgængelighed i Vanløse Kulturhus og Bibliotek, Kultur- og Fritidsforvaltningen

Læs den endelige rapport
Læs opfølgningsrapport I her. Læs opfølgningsrapport II her.


2007

Inspektion af handicaptilgængelighed ved Jobcenter København, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs den endelige rapport

Læs opfølgniongsrapporten her.

Retningslinjer og praksis for håndtering af diskriminationssager, alle forvaltninger

Læs den afsluttende rapport


Racistisk adfærd hos parkeringsvagter, Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs det afsluttende brev

 

Egen drift-undersøgelser


Borgerrådgiveren har siden 1. januar 2007 haft såkaldt egen drift-kompetence. Det betyder, at Borgerrådgiveren ikke behøver at afvente en klage fra en borger, før han iværksætter en undersøgelse.

Borgerrådgiveren kan tage konkrete sager op på eget initiativ, når der må formodes at foreligge et principielt aspekt, eller såfremt der efter de foreliggende oplysninger må antages at være tale om grove eller væsentlige fejl. 

Borgerrådgiveren har også adgang til at gennemføre generelle undersøgelser af udvalgte forvaltningsområder efter samråd med Borgerrådgiverudvalget. 

Endelig kan Borgerrådgiveren foretage inspektion af institutioner eller virksomheder samt tjenestesteder, der hører under Borgerrepræsentationens virksomhed.

 
 
 


Københavns KommuneBorgerrådgiveren

Fandt du ikke det, du søgte? I Københavns Kommune kan du kontakte Borgerrådgiveren, som viser vej i klagesystemet.
Udgivet af Borgerrådgiveren i Københavns Kommune