Borgerrådgiveren i Københavns Kommune


Borgerrådgiveren er en uafhængig institution, som er etableret af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation for at gøre det lettere for borgere, brugere og erhvervsdrivende i kommunen at klage.

Hos Borgerrådgiveren kan du

  • klage over kommunens sagsbehandling, personalets optræden og udførelsen af praktiske opgaver – f.eks. undervisning, dagpasning, hjemmehjælp og gaderenholdelse

  • få hjælp til at komme videre med en klage, hvis du har oplevet diskrimination i kommunen

  • få hjælp, hvis du har svært ved at forstå en afgørelse fra kommunen

  • få information og rådgivning om, hvordan du klager over kommunens afgørelser, og hvem der kan behandle din klage

  • komme med forslag til, hvordan kommunens sagsbehandling og betjening kan forbedres.

Borgerrådgiveren kan hjælpe med klager vedrørende alle diskriminationsgrunde. Borgerrådgiveren kan dog ikke behandle alle klager.

Borgerrådgiveren kan ikke 

  • behandle klager over kommunens afgørelser

  • behandle klager over det politisk vedtagne serviceniveau

  • behandle klager, hvis der er en anden klageinstans, der skal tage sig af de pågældende sager

  • behandle klager over ansættelsesforhold.


Læs mere om Borgerrådgiveren på www.kk.dk/borgerraadgiveren


 

Adresse og kontakt

Borgerrådgiveren
Vester Voldgade 2A
1552 København V
tlf. 33 66 14 00

Send en e-mail
www.kk.dk/borgerraadgiveren


Åbningstider:
Mandag til fredag
kl. 10-15 eller efter aftale (onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse).

 
 
 


Københavns KommuneBorgerrådgiveren

Fandt du ikke det, du søgte? I Københavns Kommune kan du kontakte Borgerrådgiveren, som viser vej i klagesystemet.
Udgivet af Borgerrådgiveren i Københavns Kommune