Diskrimination på grund af seksuel orientering


Med seksuel orientering menes en persons lovlige seksuelle adfærd og identitet.

 

Arbejdsmarkedet:

Eksempel:

Det kan være diskrimination, hvis en person ikke bliver vurderet på sine kvalifikationer, men på sin seksuelle orientering – f.eks. hvis et teleselskab bevidst undlader at ansætte personer, som er homoseksuelle.

Læs om love og regler

Kan jeg klage?

Personer, der på arbejdsmarkedet har været udsat for forskelsbehandling på grund af seksuel orientering, kan klage til Ligebehandlingsnævnet. Man kan også rette henvendelse til ens faglige organisation eller til de almindelige domstole.

Ligebehandlingsnævnet 
Personer, der mener at være udsat for forskelsbehandling, som er omfattet af strafferetten, kan anmelde sagen til politiet. Politiet og anklagemyndigheden vurderer herefter, om sagen skal rejses ved domstolene.

Politiet

Få mere information:

Spørgsmål og svar

Advokatvagten
Beskæftigelsesministeriet
Vesterbro Retshjælp
Københavns Retshjælp
Landsforeningen for Bøsser, Lesbiske, Biseksuelle og Transpersoner

Privat:

Eksempel:

Det kan være diskrimination, hvis et homoseksuelt par bliver nægtet betjening på en restaurant.

Læs om love og regler


 

Kan jeg klage?

Uden for arbejdsmarkedet findes der ingen særlige regler om beskyttelse mod forskelsbehandling på grund af seksuel orientering. Personer, der ønsker at klage over forskelsbehandling på grund af seksuel orientering uden for arbejdsmarkedet, kan derfor kun i et begrænset omfang gå til de almindelige domstole.

Personer, der mener at være udsat for forskelsbehandling, som er omfattet af strafferetten, kan dog anmelde sagen til politiet. Politiet og anklagemyndigheden vurderer herefter, om sagen skal rejses ved domstolene.

Politiet

Få mere information:

Spørgsmål og svar

Advokatvagten
Vesterbro Retshjælp
Københavns Retshjælp
Landsforeningen for Bøsser, Lesbiske, Biseksuelle og Transpersoner

Offentlig:

Eksempel:

Det kan være diskrimination, hvis bøsser og lesbiske nægtes adgang til kommunale idrætsanlæg som f.eks. svømmehaller.

Læs om love og regler


Kan jeg klage?

I Københavns Kommune kan Borgerrådgiveren hjælpe borgere, der har oplevet diskrimination i kommunen, med at komme videre med en klage over forskelsbehandling på grund af seksuel orientering.

Personer, der mener at være udsat for forskelsbehandling, som er omfattet af strafferetten, kan anmelde sagen til politiet. Politiet og anklagemyndigheden vurderer herefter, om sagen skal rejses ved domstolene.

Politiet

Få mere information:

Spørgsmål og svar

Advokatvagten
Vesterbro Retshjælp
Københavns Retshjælp
Landsforeningen for Bøsser, Lesbiske, Biseksuelle og Transpersoner

 


Københavns KommuneBorgerrådgiveren

Fandt du ikke det, du søgte? I Københavns Kommune kan du kontakte Borgerrådgiveren, som viser vej i klagesystemet.
Udgivet af Borgerrådgiveren i Københavns Kommune