Diskrimination på grund af religion/tro


Med religion menes en persons bekendelse til en anerkendt religion. Tro henviser til en nærmere defineret overbevisning eller trosretning, som rækker videre end de anerkendte religioner.
 

Arbejdsmarkedet:

Eksempel:

Det kan være diskrimination, hvis en person ikke bliver vurderet på kvalifikationer, men på religion eller tro – f.eks. hvis et apotek ikke vil ansætte muslimske kvinder, som bærer tørklæde.

Læs om love og regler

Kan jeg klage?

Personer, der på arbejdsmarkedet har været udsat for forskelsbehandling på grund af religion og tro, kan klage til Ligebehandlingsnævnet. Man kan også rette henvendelse til ens faglige organisation eller til de almindelige domstole.

Ligebehandlingsnævnet 

Personer, der mener at være udsat for forskelsbehandling, som er omfattet af strafferetten, kan anmelde sagen til politiet. Politiet og anklagemyndigheden vurderer herefter, om sagen skal rejses ved domstolene.

Politiet

Få mere information:

Spørgsmål og svar

AdvokatvagtenBeskæftigelsesministerietVesterbro Retshjælp Københavns Retshjælp

Privat:

Eksempel:

Det kan være diskrimination, hvis en ekspedient nægter at ekspedere en person, fordi vedkommende bærer kalot.

Læs om love og regler

 

Kan jeg klage?

Uden for arbejdsmarkedet findes der ingen særlige regler om beskyttelse mod forskelsbehandling på grund af religion eller tro. Dog kan der indirekte være tale om diskrimination på grund af race mv., og man kan i disse situationer benytte sig af de klagemuligheder, der findes her.

Personer, der ønsker at klage over forskelsbehandling på grund af religion eller tro uden for arbejdsmarkedet, kan derfor kun i et begrænset omfang gå til de almindelige domstole.

Personer, der mener at være udsat for forskelsbehandling, som er omfattet af strafferetten, kan anmelde sagen til politiet. Politiet og anklagemyndigheden vurderer herefter, om sagen skal rejses ved domstolene.

Politiet

Få mere information:

Spørgsmål og svar

AdvokatvagtenVesterbro RetshjælpKøbenhavns Retshjælp

Offentlig:

Eksempel:

Det kan være diskrimination, hvis et plejehjem forbyder beboerne at bede på bestemte tidspunkter.

Læs om love og regler

Kan jeg klage?

I Københavns Kommune kan Borgerrådgiveren hjælpe borgere, der har oplevet diskrimination i kommunen, med at komme videre med en klage over forskelsbehandling på grund af religion eller tro.

Personer, der mener at være udsat for forskelsbehandling, som er omfattet af strafferetten, kan anmelde sagen til politiet. Politiet og anklagemyndigheden vurderer herefter, om sagen skal rejses ved domstolene.

BorgerrådgiverenPolitiet

Få mere information:

Spørgsmål og svar

AdvokatvagtenVesterbro RetshjælpKøbenhavns Retshjælp

 


Københavns KommuneBorgerrådgiveren

Fandt du ikke det, du søgte? I Københavns Kommune kan du kontakte Borgerrådgiveren, som viser vej i klagesystemet.
Udgivet af Borgerrådgiveren i Københavns Kommune