Diskrimination på grund af race/hudfarve/etnisk oprindelse


Med race menes en persons tilknytning til en gruppe, som er socialt defineret på grund af en række fysiske kriterier. Etnisk oprindelse henviser til en persons tilhørsforhold til en gruppe, som er kendetegnet ved en fælles historie og andre særtræk som sprog, kultur og geografi.

 

Arbejdsmarkedet:

Eksempel:

Det kan være diskrimination, hvis en person ikke bliver vurderet på kvalifikationer, men på race mv. – f.eks. hvis en tankstation kun vil ansætte etniske danskere.

Læs om love og regler

Kan jeg klage?

Personer, der mener at være udsat for forskelsbehandling på grund af race mv., som ikke er omfattet af strafferetten, kan klage til  Ligebehandlingsnævnet.


Ligebehandlingsnævnet

Personer, der mener at være udsat for forskelsbehandling på grund af race mv., som er omfattet af strafferetten, kan anmelde sagen til politiet. Politiet og anklagemyndigheden vurderer herefter, om sagen skal rejses ved domstolene.

Politiet


Få mere information:

Spørgsmål og svar

Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination
Foreningen for Etnisk LigestillingInstitut for Menneskerettigheder Ny i Danmark.dk

Privat:

Eksempel:

Det kan være diskrimination, hvis en person kræver at blive afhentet af en taxichauffør med en bestemt etnisk baggrund, men det er ikke nødvendigvis ulovligt.

Læs om love og regler

 

Kan jeg klage?

Personer, der mener at være udsat for forskelsbehandling på grund af race mv., som ikke er omfattet af strafferetten, kan klage til Ligebehandlingsnævnet.


Ligebehandlingsnævnet

Personer, der mener at være udsat for forskelsbehandling på grund af race mv., som er omfattet af strafferetten, kan anmelde sagen til politiet. Politiet og anklagemyndigheden vurderer herefter, om sagen skal rejses ved domstolene.

Politiet


Få mere information:

Spørgsmål og svar

Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination
Foreningen for Etnisk LigestillingInstitut for MenneskerettighederNy i Danmark.dk

Offentlig:

Eksempel:

Det kan være diskrimination, hvis kommunale sagsbehandlere ikke giver borgere af anden etnisk oprindelse end dansk den samme service og vejledning, som de giver til etniske danskere.

Læs om love og regler

Kan jeg klage?

Da der ved lov er oprettet en klageinstans, der skal tage sig af klager om forskelsbehandling på grund af race, hudfarve eller etnisk oprindelse, kan Borgerrådgiveren ikke behandle sådanne sager. Klager over Københavns Kommune skal derfor sendes til Ligebehandlingsnævnet.

Personer, der mener at være udsat for forskelsbehandling på grund af race mv., som er omfattet af strafferetten, kan anmelde sagen til politiet. Politiet og anklagemyndigheden vurderer herefter, om sagen skal rejses ved domstolene.

LigebehandlingsnævnetPolitiet


Få mere information:

Spørgsmål og svar

Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination
Foreningen for Etnisk LigestillingInstitut for MenneskerettighederNy i Danmark.dk

 


Københavns KommuneBorgerrådgiveren

Fandt du ikke det, du søgte? I Københavns Kommune kan du kontakte Borgerrådgiveren, som viser vej i klagesystemet.
Udgivet af Borgerrådgiveren i Københavns Kommune