Diskrimination på grund af politisk anskuelse


Med politisk anskuelse menes en persons tilknytning til partipolitik eller til en bredere ideologisk-politisk opfattelse.

 

Arbejdsmarkedet:

Eksempel:

Det kan være diskrimination, hvis en person ikke bliver vurderet på sine kvalifikationer, men på sin politiske anskuelse – f.eks. hvis et supermarked kun ansætter medlemmer af et givent parti eller forening.

Læs om love og regler

Kan jeg klage?

Personer, der på arbejdsmarkedet har været udsat for forskelsbehandling på grund af politisk anskuelse, kan klage til Ligebehandlingsnævnet. Man kan også rette henvendelse til ens faglige organisation eller til de almindelige domstole.

Ligebehandlingsnævnet 

Få mere information:

Spørgsmål og svar
Advokatvagten
Beskæftigelsesministeriet
Vesterbro Retshjælp
Københavns Retshjælp

Privat:

Eksempel:

Det kan være diskrimination, hvis et rejsebureau ved bestilling af flyrejser spørger til en persons partipolitiske medlemskab, men det er ikke nødvendigvis ulovligt.

Læs om love og regler


 

Kan jeg klage?

Uden for arbejdsmarkedet findes der ingen særlige regler om beskyttelse mod forskelsbehandling på grund af politisk anskuelse. Personer, der ønsker at klage over forskelsbehandling, kan derfor kun i et begrænset omfang gå til de almindelige domstole.


Få mere information:

Spørgsmål og svar
Advokatvagten
Vesterbro Retshjælp
Københavns Retshjælp

Offentlig:

Eksempel:

Det kan være diskrimination, hvis kommunal støtte til fritids- og kulturarrangementer er betinget af medlemskab af en politisk forening.

Læs om love og reglerKan jeg klage?

I Københavns Kommune kan Borgerrådgiveren hjælpe borgere, der har oplevet diskrimination i kommunen, med at komme videre med en klage over forskelsbehandling på grund af politisk anskuelse.

Borgerrådgiveren

Få mere information:

Spørgsmål og svar
Advokatvagten
Vesterbro Retshjælp
Københavns Retshjælp

 


Københavns KommuneBorgerrådgiveren

Fandt du ikke det, du søgte? I Københavns Kommune kan du kontakte Borgerrådgiveren, som viser vej i klagesystemet.
Udgivet af Borgerrådgiveren i Københavns Kommune