Diskrimination på grund af national/social oprindelse

Diskriminationsgrunden national eller social oprindelse er reelt en opsamling af to diskriminationsgrunde.

Med national oprindelse menes en persons tilhørsforhold til en gruppe, som er kendetegnet ved en fælles historie og andre særtræk som sprog, kultur og geografi. Social oprindelse henviser til en persons tilhørsforhold til en bestemt social klasse eller gruppe.

 

Arbejdsmarkedet:

Eksempel:

Det kan være diskrimination, hvis en person ikke bliver vurderet på sine kvalifikationer, men på sin nationale eller sociale oprindelse – f.eks. hvis et stormagasin kun vil ansætte personer, der er danske statsborgere.

Læs om love og regler

Kan jeg klage?

Personer, der på arbejdsmarkedet har været udsat for forskelsbehandling på grund af national og social oprindelse, kan klage til Ligebehandlingsnævnet. Man kan også rette henvendelse til ens faglige organisation eller til de almindelige domstole.

Ligebehandlingsnævnet


Personer, der mener at være udsat for forskelsbehandling, som er omfattet af strafferetten, kan anmelde sagen til politiet. Politiet og anklagemyndigheden vurderer herefter, om sagen skal rejses ved domstolene.

Politiet

Få mere information:

Spørgsmål og svar

AdvokatvagtenDokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination
Indvandrer Kvindecentret
Vesterbro Retshjælp
Københavns RetshjælpNy i Danmark.dk

Privat:

Eksempel:

Det kan være diskrimination, hvis en bank stiller krav om statsborgerskab ved oprettelse af konto, men det er ikke nødvendigvis ulovligt.


Læs om love og regler


 

Kan jeg klage?

Personer, der ønsker at klage over forskelsbehandling uden for arbejdsmarkedet, kan kun i et begrænset omfang gå til de almindelige domstole.

Personer, der mener at være udsat for forskelsbehandling, som er omfattet af strafferetten, kan dog anmelde sagen til politiet. Politiet og anklagemyndigheden vurderer herefter, om sagen skal rejses ved domstolene.

Politiet

Få mere information:

Spørgsmål og svar

AdvokatvagtenDokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination
Indvandrer Kvindecentret
Vesterbro Retshjælp
Københavns RetshjælpNy i Danmark.dk

Offentlig:

Eksempel:

Det kan være diskrimination, hvis der ved anvisning af børnehavepladser tages hensyn til forældrenes statsborgerskab.

Læs om love og reglerKan jeg klage?

I Københavns Kommune kan Borgerrådgiveren hjælpe borgere, der har oplevet diskrimination i kommunen, med at komme videre med en klage over forskelsbehandling på grund af national eller social oprindelse.

Personer, der mener at være udsat for forskelsbehandling, som er omfattet af strafferetten, kan dog anmelde sagen til politiet. Politiet og anklagemyndigheden vurderer herefter, om sagen skal rejses ved domstolene.

BorgerrådgiverenPolitiet

Få mere information:

Spørgsmål og svar

AdvokatvagtenDokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination
Indvandrer Kvindecentret
Vesterbro Retshjælp
Københavns RetshjælpNy i Danmark.dk

 


Københavns KommuneBorgerrådgiveren

Fandt du ikke det, du søgte? I Københavns Kommune kan du kontakte Borgerrådgiveren, som viser vej i klagesystemet.
Udgivet af Borgerrådgiveren i Københavns Kommune