Diskrimination på grund af køn


Med køn menes mænd og kvinder, herunder også kønsidentitet.

Lovgivningen i Danmark sikrer formelt kvinder og mænd lige muligheder.

 

Arbejdsmarkedet:

Eksempel:

Det kan være diskrimination, hvis en person ikke bliver vurderet på sine kvalifikationer, men på sit køn – f.eks. hvis en arbejdsgiver kun forfremmer mandlige medarbejdere.

Læs om love og regler

Kan jeg klage?


Personer, der på arbejdsmarkedet har været udsat for forskelsbehandling på grund af køn, kan klage til Ligebehandlingsnævnet. Man kan også rette henvendelse til ens faglige organisation eller til de almindelige domstole.

Ligebehandlingsnævnet 

Få mere information:

Spørgsmål og svar

BeskæftigelsesministerietDansk KvindesamfundIndvandrer KvindecentretInstitut for MenneskerettighederKvinderådet og KvinderådgivningenLandsforeningen for Bøsser, Lesbiske, Biseksuelle og TranspersonerMinister for Ligestilling

Privat:

Eksempel:

Det kan være diskrimination, hvis en restaurant ikke vil betjene kvinder, men det er ikke nødvendigvis ulovligt.

Læs om love og regler

 

Kan jeg klage?

Personer, der har været udsat for forskelsbehandling på grund af køn, har adgang til at klage til Ligebehandlingsnævnet.

Ligebehandlingsnævnet 

Få mere information:

Spørgsmål og svar

Dansk KvindesamfundIndvandrer KvindecentretInstitut for MenneskerettighederKvinderådet og KvinderådgivningenLandsforeningen for Bøsser, Lesbiske, Biseksuelle og TranspersonerMinister for Ligestilling

Offentlig:

Eksempel:

Det kan være diskrimination, hvis en kommunal vuggestue kun tilbyder pladser til piger.

Læs om love og regler


Kan jeg klage?

Da der ved lov er oprettet en klageinstans, der skal tage sig af klager om forskelsbehandling på grund af køn, kan Borgerrådgiveren ikke behandle sådanne sager. Klager over Københavns Kommune skal derfor sendes til Ligebehandlingsnævnet.

Ligebehandlingsnævnet 

Få mere information:

Spørgsmål og svar

Dansk KvindesamfundIndvandrer KvindecentretInstitut for MenneskerettighederKvinderådet og KvinderådgivningenLandsforeningen for Bøsser, Lesbiske, Biseksuelle og TranspersonerMinister for Ligestilling

 


Københavns KommuneBorgerrådgiveren

Fandt du ikke det, du søgte? I Københavns Kommune kan du kontakte Borgerrådgiveren, som viser vej i klagesystemet.
Udgivet af Borgerrådgiveren i Københavns Kommune