Diskrimination på grund af handicap

Med handicap menes en person med en fysisk, psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, som giver et kompensationsbehov for, at den pågældende kan fungere på lige fod med andre borgere i en tilsvarende situation.

Ved fastlæggelsen af handicapbegrebet tager man i dansk ret udgangspunkt i FNs standardregler om lige muligheder for handicappede. I standardreglerne bruger man begrebet funktionsnedsættelse.

 

Arbejdsmarkedet:

Eksempel:

Det kan være diskrimination, hvis en person ikke bliver vurderet på kvalifikationer, men på vedkommendes handicap – f.eks. en dagligvarebutik, som afskediger personer på grund af deres handicap.

Læs om love og regler

Kan jeg klage?

Personer, der på arbejdsmarkedet har været udsat for forskelsbehandling på grund af handicap, kan klage til Ligebehandlingsnævnet. Man kan også rette henvendelse til ens faglige organisation eller til de almindelige domstole. 

Ligebehandlingsnævnet


Få mere information:

Spørgsmål og svar
Beskæftigelsesministeriet

Institut for MenneskerettighederDanske Handicaporganisationer UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen


Privat:

Eksempel:

Det kan være diskrimination, hvis et rejsebureau nægter at sælge rejser til personer med psykiske handicap, men det er ikke nødvendigvis ulovligt. 

Læs om love og regler


 

Kan jeg klage?

Der findes ingen særlige regler uden for arbejdsmarkedet om beskyttelse mod forskelsbehandling på grund af handicap. Personer, der ønsker at klage over forskelsbehandling på grund af handicap, kan derfor kun i et begrænset omfang gå til de almindelige domstole. 


Få mere information:

Spørgsmål og svar

Institut for MenneskerettighederDanske Handicaporganisationer UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen


Offentlig:

Eksempel:

Det kan være diskrimination, hvis indretningen af en kommunal institution begrænser kørestolsbrugeres adgang til at benytte sig af institutionens faciliteter. 

Læs om love og regler

Kan jeg klage?

I Københavns Kommune kan Borgerrådgiveren hjælpe borgere, der har oplevet diskrimination i kommunen, med at komme videre med en klage over forskelsbehandling på grund af handicap. 

Borgerrådgiveren

Få mere information:

Spørgsmål og svar

Institut for MenneskerettighederDanske Handicaporganisationer UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen


 


Københavns KommuneBorgerrådgiveren

Fandt du ikke det, du søgte? I Københavns Kommune kan du kontakte Borgerrådgiveren, som viser vej i klagesystemet.
Udgivet af Borgerrådgiveren i Københavns Kommune