Diskrimination på grund af alder


Med alder menes både unge og ældre.

 

Arbejdsmarkedet:

Eksempel:

Det kan være diskrimination, hvis en person bliver vurderet på alder og ikke på kvalifikationer – f.eks. et stormagasin, som kun vil ansætte personer under 30 år.

Læs om love og regler

Kan jeg klage?

Personer, der på arbejdsmarkedet har været udsat for forskelsbehandling på grund af alder, kan klage til Ligebehandlingsnævnet. Man kan også rette henvendelse til ens faglige organisation eller til de almindelige domstole.  

Ligebehandlingsnævnet

Få mere information:

Spørgsmål og svar

BeskæftigelsesministerietBørnerådetBørns VilkårDanske SeniorerÆldresagen

Privat:

Eksempel:

Det kan være diskrimination, hvis en bank ikke vil oprette konti til personer over 60 år, men det er ikke nødvendigvis ulovligt.

Læs om love og regler
 

Kan jeg klage?

Der findes ingen særlige regler uden for arbejdsmarkedet om beskyttelse mod forskelsbehandling på grund af alder. Personer, der ønsker at klage over forskelsbehandling på grund af alder, kan kun i et begrænset omfang gå til de almindelige domstole.


Få mere information:

Spørgsmål og svar

BørnerådetBørns VilkårDanske SeniorerÆldresagen

Offentlig:

Eksempel:

Det kan være diskrimination, hvis adgangen til biblioteker begrænses på baggrund af alder, f.eks. en generel ordning, hvor unge under 16 år ikke må benytte biblioteket om eftermiddagen.

Læs om love og regler

Kan jeg klage?

I Københavns Kommune kan Borgerrådgiveren hjælpe borgere, der har oplevet diskrimination i kommunen, med at komme videre med en klage over forskelsbehandling på grund af alder.

Borgerrådgiveren

Få mere information:

Spørgsmål og svar

BørnerådetBørns VilkårDanske SeniorerÆldresagen

 


Københavns KommuneBorgerrådgiveren

Fandt du ikke det, du søgte? I Københavns Kommune kan du kontakte Borgerrådgiveren, som viser vej i klagesystemet.
Udgivet af Borgerrådgiveren i Københavns Kommune