Om diskrimination


Diskrimination er usaglig forskelsbehandling. Usaglig forskelsbehandling betyder, at en person, af grunde som ikke er saglige (dvs. nøgterne og objektive), bliver behandlet anderledes end andre personer i samme situation.

Nederst på siden kan du se og læse mere om de diskriminationsgrunde, der er omfattet af lovgivningen.

Læs mere om diskrimination

Er du blevet diskrimineret?


For at finde ud af, om du er blevet diskrimineret, kan du stille dig selv to spørgsmål:

1: Er jeg blevet forskelsbehandlet eller behandlet dårligere end andre i samme situation? Hvis ja, så ...

2: Er forskelsbehandlingen sagligt og rimeligt begrundet? Hvis ikke, så kan der være tale om diskrimination.

Læs om saglige og usaglige hensyn

 

Alder

Med alder menes både unge og ældre.

Læs mere
 
Handicap

Med handicap menes en person med en fysisk, psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, som giver et kompensationsbehov for, at den pågældende kan fungere på lige fod med andre borgere i en tilsvarende situation.

Læs mere
 
Køn

Med køn menes mænd og kvinder, herunder også kønsindetitet.

Læs mere
 
National/social oprindelse

Med national oprindelse menes en persons tilhørsforhold til en gruppe, som er kendetegnet ved en fælles historie og andre særtræk som sprog, kultur og geografi. Social oprindelse henviser til en persons tilhørsforhold til en bestemt social klasse eller gruppe.

Læs mere
 
Politisk anskuelse

Med politisk anskuelse menes en persons tilknytning til partipolitik eller til en bredere ideologisk-politisk opfattelse.

Læs mere
 
Race/hudfarve/etnisk oprindelse

Med race menes en persons tilknytning til en gruppe, som er socialt defineret på grund af en række fysiske kriterier. Etnisk oprindelse henviser til en persons tilhørsforhold til en gruppe, som er kendetegnet ved en fælles historie og andre særtræk som sprog, kultur og geografi.

Læs mere
 
Religion/tro

Med religion menes en persons bekendelse til en anerkendt religion. Tro henviser til en nærmere defineret overbevisning eller trosretning, som rækker videre end de anerkendte religioner.

Læs mere
 
Seksuel orientering

Med seksuel orientering menes en persons lovlige seksuelle adfærd og identitet.

Læs mere
 


Københavns KommuneBorgerrådgiveren

Fandt du ikke det, du søgte? I Københavns Kommune kan du kontakte Borgerrådgiveren, som viser vej i klagesystemet.
Udgivet af Borgerrådgiveren i Københavns Kommune