Diskrimination er et stort problem i København. Det vil jeg som Borgerrådgiver gøre noget ved. Mange, der bliver diskrimineret, er uvidende om de muligheder, de har, og at der faktisk er noget, de kan gøre.

På mit kontor yder vi gratis og anonym rådgivning
Kontakt os, når du ikke bliver behandlet på lige fod med andre. Ikke kun for din egen skyld, men for alle som oplever diskrimination. Kun sådan kan vi komme diskrimination til livs og gøre København til en bedre by. Det er ikke diskrimination hver gang, men ring hellere en gang for meget end en gang for lidt. Selvom det måske ikke er ulovlig diskrimination, du har været udsat for, kan følelsen godt være den samme.

Når du kontakter os, kan vi i første omgang fortælle dig, om det kan være diskrimination, du har oplevet. Vi kan derefter rådgive dig om, hvad du kan gøre. Også selvom du ikke er blevet diskrimineret, kan vi hjælpe dig. Enten ved at sende dig videre til den rette organisation eller vejlede dig i, hvordan du skal forholde dig, hvis det sker igen. I nogle tilfælde kan vi også undersøge din sag mere indgående.

Det er vigtigt, du kontakter os, så vi kan gøre København til en bedre by for alle.

Med venlig hilsen
Johan Busse

 

Ring til Borgerrådgiverens Diskriminationshotline på telefon 80 30 20 20. Hotlinen er en nem adgang til hjælp. Her kan du få rådgivning og vejledning samt oplysninger om dine rettigheder og klagemuligheder.

Hotlinen er et led i bestræbelserne på at få registreret og stoppet diskrimination.

Diskriminationshotlinen er et samarbejde mellem Borgerrådgiveren, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune og en række ngo'er: Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination, ENAR Danmark, Kvinderådet, Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede, LGBT Danmark, Det Mosaiske Troessamfund, Muslimernes fællesråd, SOS mod racisme og Ældremobiliseringen.


 


Københavns KommuneBorgerrådgiveren

Fandt du ikke det, du søgte? I Københavns Kommune kan du kontakte Borgerrådgiveren, som viser vej i klagesystemet.
Udgivet af Borgerrådgiveren i Københavns Kommune